Kite Robotics is bezig met de ontwikkeling van een untethered gevelreinigingsrobot met geïntegreerd batterij systeem en waterreservoir.

Deze robot kan vervolgens worden toegepast om op hoogte automatisch gevels van hoogbouw te reinigen zonder dat zij afhankelijk is van een vaste stroom- en watertoevoer.

Om deze ontwikkeling mogelijk te maken heeft Kite Robotics een subsidie ontvangen van de Provincie Overijssel.

We zijn de Provincie Overijssel zeer dankbaar hiervoor.